NCBS GS 2018 PhD Interviews
Selected Candidates [in alphabetical order]
Ref.Code Name
84283 Aditya Rajesh Kamat
77738 Anal Kumar
75757 Anzal Ks
88356 B.V. Aditi Prasad
88158 Darshini Ravishankar
66914 Dayani Chakravarthy
86613 Digvijay Lalwani
75000 Faseela Ee
86214 Gauri Shailendra Gharpure
88848 Joshua John Miranda
50537 Kshitiza Mohan Dhyani
51802 Manjunath Gangadhar Javoor
59536 Mona Hosny Masoud
55516 Mukthi Ammai S Iyer
79444 Nayan Chakraborty
57801 Nikita Sunil Patil
74635 Praveen P
63783 S Sudha
71252 Shashank Srikanta
55255 Shinjan Mandal
58266 Shivangi Verma
69884 Shivansh Singhal
57721 Shravani Reddy Shetty
60470 Shreyas Satish Niphadkar
82386 Smruti Ranjan Nayak
69010 Sneha Uday Khedkar
59789 Snigdhadev Das
89757 Sulu Mohan
70574 Sumana Ghosh
55132 Upnishad Sharma

[PDF]

 

NCBS GS 2018 Integrated PhD Interviews
Selected Candidates [in alphabetical order]
Ref.code Name
55359 Aishwarya V
76960 Avik Kumar Pal
86645 Dheeraj Songara
73733 Harshavardan B N
72303 Harshith C Y
55248 Mukta Narendra Mande
50833 Nishant Narayanasamy
51472 Shailya Verma
70455 Sujan Kumar Kondagadapa
66406 Swastika Konwar
52668 Tiyasa Roy

[PDF]