Scientifc & Facilities Engineering & Technical Services

Central Imaging & flow cytometry facility
H Krishnamurthy

Computer Facility
Prasanta Kumar Baruah (Section Head)
K S Rajashekar
Alok B

Electrical 
Suresh Kumar (Section Head)
Mohandas M
Ananda Prakash
Siddarth S Swain
Praveena Gadagoli
Ravindra Munshi
Instrumentation 
P C Gautam (Section Head)
Jayaprakesh R
Allwyn R

Air Conditioning 
H S Venkataramana (Section Head)
Baswaraj Jalihal
Vipin V

Animal  Care Facility
G H Mohan

Library
Avinash D Chinchure
S Umashashi


Civil and Architect 
H M Basavaraja
U B Poornima, Head Architects
Savitha K S
T Natarajan
K Rakshith
Chandra Shekar K S
P V Narayan Rao (on deputation)

Laboratory Support
G Aswathanarayana
P P Ranjith
Safety and QA/QC 
Ravindra Munshi (Electrical)
 

Mechanical
Prasanna Purohit
S Devakumar
 

 

 

Administrative / Auxilliary

Head Administration and Finance
Pawan Kumar Pahwa

 
Establishment/General Administration
S Ashok Rao (Section Head)
Pragati Dandekar
Maithly Ramesh
N Ramprasad
Karthika G
S.B Saraswathi
Nagaraj R N
Services
Shaju Varghese (Section Head)
C Prashanth Murthy
Seetharam Naik
A Anand Raj
Academic
K S Vishalakshi

Purchase and Stores
K V Ramanathan
Prasanth Kumar
Nirmala K S
Lakhmi Priya
P Vinod Kumar
Accounts
Kameshwar Rao (Section Head)
Thanuja S
N. Sujatha

Projects Accounts
P Kamalakar Rao
Indubala

Extramural Grants
Srinidhi V


Human Resources
N N Shanthakumary

Sports Complex
Babasaheb J
Kumar K

Medical Facility
Dr. Vishwanath Patil
Dr. Krupa G
Dr. Divya K
Tehzib Saiyed