Scientifc & Facilities Engineering & Technical Services

Central Imaging & flow cytometry facility
H Krishnamurthy

Computer Facility
Prasanta Kumar Baruah (Section Head)
K S Rajashekar
Alok B

Electrical 
Suresh Kumar (Section Head)
Mohandas M
Ananda Prakash
Siddarth S Swain
Praveena Gadagoli
Ravindra Munshi
Instrumentation 
P C Gautam (Section Head)
Jayaprakesh R
Allwyn R

Air Conditioning 
H S Venkataramana (Section Head)
Baswaraj Jalihal
Vipin V

Animal  Care Facility
G H Mohan

Library
Avinash D Chinchure
S Umashashi


Civil and  
H M Basavaraja
T Natarajan
K Rakshith
Chandra Shekar K S

Laboratory Support
G Aswathanarayana
P P Ranjith
Architect
Savitha K S

Mechanical
Prasanna Purohit
S Devakumar
Safety and QA/QC 
Ravindra Munshi (Electrical)

 

 

Administrative / Auxilliary

Head Administration
K P Pandian

 
Establishment/General Administration
S Ashok Rao (Section Head)
Pragati Dandekar
Vanitha. M
Maithly Ramesh
N Ramprasad
S.B Saraswathi
Nagaraj R N
Services
Shaju Varghese (Section Head)
C Prashanth Murthy
Seetharam Naik
A Anand Raj
Academic
K S Vishalakshi

Purchase
K V Ramanathan(Section Head)
Nirmala K S
Lakshmi Priya
Karthika G
Accounts
Kameshwar Rao (Section Head)
N. Sujatha
Thanuja S

Stores
P C Gautam (Stores In-charge)
Prashanth Kumar
P. Vinod Kumar
 


Human Resources
Pragati Dandekar

Projects Accounts
P Kamalakar Rao
Indubala

Finance and Extramural Grants
Srinidhi V

Medical Facility
Dr. Vishwanath Patil (CMO)
Tehzib Saiyed

Sports Complex
Babasaheb J
Kumar K